Er komt iemand bij u aan huis wanneer u hulp nodig heeft zoals:
Inspuitingen (ook insuline), wondverzorging, incontinentiezorg, blaasspoelingen, lavementen, stomaverzorging, toediening sondevoeding, pijnbestrijding, aanbrengen van oogdruppels, aanbrengen van zalven, begeleiding van diabetes, …
Wij begeleiden ook chronisch en terminaal zieken
Persoonlijke verzorging:
Wij helpen u bij het wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, als u tijdelijk niet of niet meer in staat bent om uzelf te verzorgen. En dit in samenspraak met u en u familie.

Wij zorgen voor de regeling van al het administratieve werk zodat u daar geen zorgen moet voor hebben.